Hvezda
10. Chešvan 5781 (26.11.2020)

  Židovská obec Liberec děkuje společnosti Virin Trade s.r.o. , jejímu vedení i pracovníkům, za nezištnou pomoc v dnešní nelehké době boje s neviditelným nepřítelem všeobecně nazývaným koronavir. Přejeme si, aby úsilí společnosti a její bojové prostředky zneškodnily co nejvíce těch parazitujících a nepřizpůsobivých mikroorganismů, a věříme tomu.

4. prosince 2020 v 17 hod.
Kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

5. prosince 2020 v 10:30 hod.
Šachrit s rabínem Davidem Maxou

11. prosince 2020 v 17 hod.
Kabalat šabat s Michalem Hronem

18. prosince 2020 v 17 hod.
Kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

19. prosince 2020 v 10:30 hod.
Šachrit s rabínem Davidem Maxou

1. ledna 2020 v 17 hod.
Kabalat šabat s Michalem Hronem

8. ledna 2021 v 17 hod.
Kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

9. ledna 2021 v 10:30 hod.
Šachrit s rabínem Davidem Maxou

15. ledna 2020 v 17 hod.
Kabalat šabat s Hanou Maxovou

22. ledna 2021 v 17 hod.
Kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

23. ledna 2021 v 10:30 hod.
Šachrit s rabínem Davidem Maxou

29. ledna 2021 v 17 hod.
Kabalat šabat s Michalem Hronem

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.