Hvezda
12. Tišri 5781 (30.10.2020)

  Židovská obec Liberec děkuje společnosti Virin Trade s.r.o. , jejímu vedení i pracovníkům, za nezištnou pomoc v dnešní nelehké době boje s neviditelným nepřítelem všeobecně nazývaným koronavir. Přejeme si, aby úsilí společnosti a její bojové prostředky zneškodnily co nejvíce těch parazitujících a nepřizpůsobivých mikroorganismů, a věříme tomu.

KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ V NAŠÍ SYNAGOZE
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace je zatím zakázáno shromažďování v naší synagoze. Bude-li toto opatření časem zrušeno, prosíme i přesto nadále při účasti na našich akcích o dodržování následujících opatření: a) účastnit se mohou pouze osoby bez příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), b) uvnitř synagogy mějte nasazenou roušku (zakrytý nos + ústa), c) dodržujte odstup od ostatních osob nejméně dva metry, d) při vstupu do synagogy si dezinfikujte ruce. Nádoba s dezinfekcí je umístěna u vstupu do synagogy, ve společenské místnosti a u toalet, e) nepodávejte si ruku ani jinak se ostatních nedotýkejte, f) kiduš bude sestávat pouze z vína a bude ho provádět výhradně osoba, která po-vede bohoslužbu (víno nebudou konzumovat ostatní), g) budou-li vyhlášeny početní limity pro pořádání jednotlivých akcí, budou tyto limity závazné pro všechny osoby, tj. pro účastníky bohoslužeb včetně ochranky. h) Pokud bude platit i nadále omezení setkávání na max. 6 osob, budou veškeré ak-ce (přednášky, bohoslužby a výuka) výhradně on-line. V předstihu před každou akcí obdržíte informace e-mailem. Buďme k sobě ohleduplní a dodržujme tato pravidla, je mezi námi mnoho těch, kteří patří do tzv. ohrožené skupiny, a každý z nás máme někoho takového v rodině. Děku-jeme za pochopení.

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.