Hvezda
3. Ijar 5780 (26.5.2020)

  Židovská obec Liberec děkuje společnosti Virin Trade s.r.o. , jejímu vedení i pracovníkům, za nezištnou pomoc v dnešní nelehké době boje s neviditelným nepřítelem všeobecně nazývaným koronavir. Přejeme si, aby úsilí společnosti a její bojové prostředky zneškodnily co nejvíce těch parazitujících a nepřizpůsobivých mikroorganismů, a věříme tomu.

29. května 2020 v 15 hod.
Úvod do judaismu – výuka s rabínem Davidem Maxou

29. května 2020 v 17 hod.
Kabalat Šabat s rabínem Davidem Maxou. Pavel Jelínek Vás zve na malé posezení po kiduši − oslavu jeho nedávných narozenin.

30. května 2020 v 9 hod.
Kurz čtení ze Siduru s rabínem Davidem Maxou

30. 5. 2020 v 10:30 hod.
Šachrit s rabínem Davidem Maxou

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.