Hvezda
29. Adar 5781 (11.4.2021)

  Židovská obec Liberec děkuje společnosti Virin Trade s.r.o. , jejímu vedení i pracovníkům, za nezištnou pomoc v dnešní nelehké době boje s neviditelným nepřítelem všeobecně nazývaným koronavir. Přejeme si, aby úsilí společnosti a její bojové prostředky zneškodnily co nejvíce těch parazitujících a nepřizpůsobivých mikroorganismů, a věříme tomu.

9. dubna 2021 v 17 hod.
Kabalat Šabat s rabínem Davidem Maxou

10. dubna 2021 v 10:30 hod.
Šachrit s rabínem Davidem Maxou

16. dubna 2021 v 17 hod.
Kabalat Šabat s Hanou Maxovou

23. dubna 2021 v 17 hod.
Kabalat Šabat s rabínem Davidem Maxou

24. dubna 2021 v 10:30 hod.
Šachrit s rabínem Davidem Maxou

30. dubna 2021 v 17 hod.
Kabalat Šabat s Michalem Hronem

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.