Hvezda
21. Ijar 5774 (21.4.2014)
KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI DNE NEZÁVISLOSTI STÁTU IZRAEL
Zveme všechny členy a příznivce na koncert u příležitosti Dne nezávislosti Státu Izrael, jež se koná 6. května 2014 v 18 hod. ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. Účinkují: Aneta Majerová – klavír, Petr Nouzovský – violoncello. Program koncertu: Paul Ben Haim – 3 kusy pro klavír op. 34 (Pastorale, Canzonetta, Toccata) Josef Bardanashvili – Metamorfózy Laurence Sherr – Elegie a Vize pro violoncello Paul Ben Haim – Three songs without words (Arioso, Ballad, Sephardic Melody) Vstupné: 100 Kč, děti a důchodci 50 Kč.

SBÍRKA
Výstava Judaica Calligraphy byla naší synagoze pouze zapůjčena a byli jsme osloveni se žádostí o její vrácení. Prostřednictvím kurátora jsme tedy oslovili autora výstavy a ten nám nabídl její prodej na celkovou cenu 3 tis. EUR. Protože Židovská obec Liberec nemá na zakoupení vystavovaných děl dostatek peněz, rozhodlo se její představenstvo získat potřebných 3 tis. EUR formou sbírky. Patří jistě k naší tradici podílet se na vybavení a výzdobě synagogy příspěvky dle možností jejich členů a příznivců. Proto bychom byli moc rádi, kdybyste poskytli Židovské obci Liberec jakýkoliv finanční dar na její bankovní účet č. 5453543/0300, s variabilním symbolem 1 a s doprovodným textem „dar na Judaica Calligraphy“. Takto přijaté peníze budou použity výlučně k úhradě vystavovaných děl. Na vyžádání připravíme laskavým dárcům darovací smlouvu (např. pro účely snížení základu daně z příjmů).

BOHOSLUŽBY
18. dubna 2014 v 17 hod. Kabalat Šabat s Michalem Hronem. 26. dubna 2014 v 10:30 hod. Šachrit s kantorem Michalem Forštem. 3. května 2014 v 10:30 hod. Šachrit s kantorem Michalem Forštem. 9. května 2014 v 17 hod. Kabalat Šabat s kantorem Michalem Forštem. 16. května 2014 v 17 hod. Kabalat Šabat s Michalem Hronem. 23. května 2014 v 17 hod. Kabalat Šabat s kantorem Michalem Forštem. 30. května 2014 v 17 hod. Kabalat Šabat s Davidem Maxou.

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.