Hvezda
13. Adar 5775 (4.3.2015)
BOHOSLUŽBY
13. března 2015 v 17 hod. Kabalat Šabat. 21. března 2015 v 10:30 hod. Šachrit s Michalem Forštem. Prosíme všechny, aby svou přítomností podpořili minjan a umožnili rodině odříkat kadiš za paní Rašelu Lebovičovou, která má járcajt. 27. března 2015 v 17 hod. Kabalat Šabat s Michalem Forštem.

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.