Hvezda
13. Nisan 5775 (2.4.2015)
VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Zveme všechny členy Židovské obce Liberec na členské shromáždění, které se bude konat dne 12.4.2015 od 10 hod. ve společenské místnosti liberecké synagogy. Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti ŽOL 3. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2015 4. Zpráva revizní komise 5. Schválení rozpočtu na rok 2015 6. Diskuze 7. Usnesení 8. Závěr

BOHOSLUŽBY
10. dubna 2015 v 17 hod. Kabalat Šabat. 17. dubna 2015 v 17 hod. Kabalat Šabat s Michalem Hronem. 24. dubna 2015 v 17 hod. Kabalat Šabat s Michalem Forštem.

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.