Hvezda
7. Tamuz 5784 (13.7.2024)


22. června 2024 v 10:30 hod.
šachrit s rabínem Davidem Maxou

12. července 2024 v 17 hod.
kabalat šabat s Michalem Hronem

26. července 2024 v 17 hod.
kabalat šabat s Klárou Kopytkovou

9. srpna 2024 v 16 hod.
dětský kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

9. srpna 2024 v 17 hod.
kabalat šabat s rabínem Davidem Maxou

24. srpna 2024 v 10:30 hod.
šachrit s rabínem Davidem Maxou

30. srpna 2024 v 17 hod.
kabalat šabat s Michalem Hronem

Kniha Isy Engelmann
Kniha Isy Ingelmann 'Židé v Liberci, k dějinám obyvatelstva města pod Ještědem' je v prodeji v kanceláři ŽOL za 450 Kč.