Hvezda
7. Tamuz 5784 (13.7.2024)
V poválečném období, kdy v Československu vládl komunistický režim, odešla i spousta libereckých Židů do emigrace, převážně do nově vzniklého židovského státu Izrael, někteří však dali přednost i Německu, Kanadě a USA. Těchto větších emigračních vln bylo několik, hlavní však byly v roce 1950 a po roce 1968. Několik statistických údajů o evidovaných členech: v roce 1956 - 192, v roce 1974 - 107, v roce 1982 - 92, v roce 1985 - 92, v roce 1989 - 91, v roce 1991- 90, v roce 1994 - 92, v roce1997 poklesl počet libereckých Židů na 81. Skutečný počet Židů žijících v Liberci však lze jen těžko odhadnout, neboť řada osob židovského původu se k židovství z různých důvodů nehlásila a do dnešní doby ani nehlásí. Vyhlídky po roce 2000 jsou ovšem ještě méně radostné, neboť průměrný věk dnešní židovské komunity je 60 roků.
V poválečném období v Liberci neexistovala synagoga a Židé se nejprve scházeli v modlitebně v Matoušově ulici, která jim ale byla v roce 1964 odebrána. Náhradou za ni dostali stísněné a nevhodné prostory ve Slavíčkově ul. č. 2. V roce 1995 se po velkém úsilí podařilo dostat zpět původní budovu v Matoušově ulici č. 21; kde se od té doby liberečtí Židé opět scházeli až do 9. listopadu 2000, kdy byla otevřena nová modlitebna v budově liberecké knihovny (Stavba smíření). V poválečném období neměla již zdejší obec svého rabína, duchovní náležitosti vykonával "kantor", kterým v minulosti byli pánové Berner, Lebovič a Weitzen. Řízení obce měla na starosti rada, v jejímž čele stával předseda. Od roku 1946 to byli postupně pánové Špiegel, Feldman, Weigel, Gutman a Ing. Jelínek. V současné době je předsedou RNDr. Michal Hron.
I název obce se v tomto období několikrát měnil. Nejprve to byla Židovská náboženská obec v Liberci pro kraj liberecký a královehradecký, později Synagogální sbor Liberec, následoval název Židovská náboženská obec Liberec, který se v roce 1995 změnil na současný - Židovská obec Liberec. Řízením Židovské obce je pověřeno devítičlenné představenstvo, v jehož čele stojí předseda. Administrativní záležitosti vyřizuje tajemnice, paní Lea Květ. Poslední statistika z roku 2006 registruje cca 70 členů.
V roce 1993 byla v Liberci založena pobočka Čs.- izraelského přátelství, která má v současnosti okolo 80 příznivců. Jejími členy nejsou jenom Židé, ale i řada lidí sympatizujících s židovským národem a zajímajících se o jeho kulturu.